Πληροφορίες

Χρωμοσώματα

Χρωμοσώματα


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Ανθρώπινα χρωμοσώματα

Τι είναι (ορισμός)

Τα χρωμοσώματα είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά όλων των πληροφοριών που χρειάζονται τα κύτταρα για την ανάπτυξή τους, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους. Βρίσκονται στον πυρήνα των κυττάρων, αποτελούνται από DNA, το οποίο σε συγκεκριμένα πρότυπα ονομάζονται γονίδια.

Κύρια χαρακτηριστικά και λειτουργία χρωμοσώματος

Τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως το χρώμα των ματιών, τα μαλλιά, το ύψος, μεταξύ πολλών άλλων, είναι κληρονομικά, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος του γενετικού τους κώδικα (DNA).

Τα χρωμοσώματα απαντώνται συνήθως σε ζεύγη, αλλά δεν είναι πάντοτε ορατά με αυτό τον τρόπο, ειδικά όταν αυτά αποικοδομούνται και αποσπώνται από τη χρωματίνη. Ωστόσο, συμπυκνώνονται πάλι και σπείρονται τη στιγμή της αναπαραγωγής των κυττάρων, σε αυτό το στάδιο μπορούν να παρατηρηθούν σε ζεύγη.

Στο γενετικό μας κώδικα υπάρχουν 46 χρωμοσώματα (23 ζεύγη). Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων δεν σχετίζεται με το επίπεδο της νοημοσύνης ή της πολυπλοκότητας κάθε πλάσματος, αφού ο άνθρωπος δεν είναι αυτός με τον μεγαλύτερο αριθμό χρωμοσωμάτων.

Υπάρχουν ακόμα πολλοί οργανισμοί του ίδιου είδους με διαφορετικούς αριθμούς χρωμοσωμάτων, ένα παράδειγμα είναι πόσο συχνά βρίσκονται φυτά του ίδιου είδους με αυτό το χαρακτηριστικό.

Μέσα στον πυρήνα του κυττάρου βρίσκουμε επίσης ένα άλλο νουκλεϊκό οξύ που συμβάλλει στον σχηματισμό πρωτεϊνών και στην κυτταρική διαίρεση. Τόσο το RNA όσο και το DNA βρίσκονται στον πυρήνα του κυττάρου.

Τα περισσότερα ανθρώπινα κύτταρα είναι σε ζεύγη, επομένως ονομάζονται διπλοειδή (46 χρωμοσώματα). Υπάρχουν επίσης απλοειδή κύτταρα (23 χρωμοσώματα), τα οποία έχουν μόνο το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων και συνήθως βρίσκονται σε αρσενικά και θηλυκά γεννητικά κύτταρα. Είναι μέσω των απλοειδών κυττάρων η μείοσις να συμβεί.