Πληροφορίες

Σήμανση Κυτταρικού Κύκλου - Βιολογία

Σήμανση Κυτταρικού Κύκλου - Βιολογία


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ο Κυτταρικός Κύκλος

 1. Τι κινεί τις χρωματίδες κατά τη μίτωση; _________________________________
 2. Τι αγκυρώνει τον άξονα; ________________________________________
 3. Ποιες είναι οι τέσσερις φάσεις της μίτωσης; ___________________________________________________
 4. Πόσα θυγατρικά κύτταρα δημιουργούνται από τη μίτωση και την κυτταροκίνηση; ___________________________
 5. Σε ποια φάση ξεκινά η κυτοκίνηση; ________________________________________
 6. Εάν ένα ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 χρωμοσώματα, πόσα χρωμοσώματα θα υπάρχουν σε κάθε θυγατρικό κύτταρο; _________
 7. Εάν ένα κύτταρο σκύλου έχει 72 χρωμοσώματα, πόσα θυγατρικά κύτταρα θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια ενός κυτταρικού κύκλου; ______
 8. Κάθε ένα από αυτά τα θυγατρικά κύτταρα θα έχει πόσα χρωμοσώματα; ____________
 9. Σε ποια φάση διαλύεται η πυρηνική μεμβράνη; ________________________
 10. Στο κύτταρο που απεικονίζεται παραπάνω, πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της προφάσης; ________________
 11. Ποια δομή συγκρατεί τις επιμέρους χρωματίδες μαζί; ______________________________