Πληροφορίες

Λειτουργίες Νερού στο Σώμα

Λειτουργίες Νερού στο Σώμα


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Νερό: ζωτικό χημικό στοιχείο για τον άνθρωπο

Εισαγωγή

Το νερό είναι το κύριο στοιχείο για τη λειτουργία των ζωντανών οργανισμών. Η ζωή γεννήθηκε μέσα στο νερό και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ζωή. Στο σώμα των ανθρώπων εκτελεί λειτουργίες ύψιστης σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 70% ενός ενήλικου ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό.

Οι κύριες λειτουργίες του νερού στον ανθρώπινο οργανισμό:

- Λειτουργεί ως διαλύτης για τα υγρά του ανθρώπινου σώματος.

- Εκτελεί τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ειδικά στη διαδικασία της εφίδρωσης.

- Λειτουργεί ως σημαντικό λιπαντικό σε διάφορα όργανα και άλλα μέρη του σώματος.

- Πράξεις ως μέσο μεταφοράς ιόντων και μορίων, κυρίως στις διεργασίες ενδοκυτταρικής και εξωκυτταρικής μεταφοράς.