Πληροφορίες

Ποια είναι η διάκριση μεταξύ του πλασμιδίου F' και του πλασμιδίου R;

Ποια είναι η διάκριση μεταξύ του πλασμιδίου F' και του πλασμιδίου R;


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός πλασμιδίου F' που έχει προσλάβει ένα χρωμοσωμικό γονίδιο που μεταφέρει αντοχή στα αντιβιοτικά και ενός πλασμιδίου R; Είναι ένα βακτήριο που περιέχει ένα πλασμίδιο R και ωστόσο του λείπει ένα πλασμίδιο F+ ικανό για οριζόντια μεταφορά γονιδίου με σύζευξη;


Αν καταλαβαίνω σωστά την ονοματολογία, ένα πλασμίδιο R είναι οποιοδήποτε πλασμίδιο που περιέχει ένα αντιβιοτικό (R)γονίδιο ανθεκτικότητας (π.χ. Amp, Kan, Cm, κ.λπ.). Είναι λίγο ξεπερασμένο όνομα από τότε που οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς ακριβώς τα πλασμίδια προσέφεραν τέτοια αντίσταση.

Ένα πλασμίδιο F είναι οποιοδήποτε πλασμίδιο που περιέχει τα γονίδια που είναι απαραίτητα για (φά)γονιμότητα, π.χ.: οριζόντια μεταφορά γονιδίου μέσω του τρα οπερόνιο.

Τα δύο δεν χρειάζεται να εμφανίζονται μαζί -- π.χ.: Πολλά πλαμίδια F θα περιέχουν γονίδια αντίστασης (μαζί με άλλα τυχαία κομμάτια από το γονιδίωμα), αλλά η αντίσταση δεν χρειάζεται πάντα να αποτελεί μέρος του ωφέλιμου φορτίου. Ομοίως, είναι σύνηθες στα εργαστήρια να κατασκευάζονται διανύσματα καθαρής αντίστασης που στερούνται οποιασδήποτε ικανότητας οριζόντιας μεταφοράς προκειμένου να επιλεγούν συγκεκριμένοι κλώνοι.


Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των πλασμιδίων και συνεπώς τις λειτουργίες των πλασμιδίων

 • Το γονίδιο που πρόκειται να αντιγραφεί εισάγεται σε αντίγραφα ενός πλασμιδίου που περιέχει γονίδια που καθιστούν τα κύτταρα ανθεκτικά σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά και σε μια θέση πολλαπλής κλωνοποίησης (MCS ή πολυσυνδετήρα), επιτρέποντας την εύκολη εισαγωγή θραυσμάτων DNA.
 • Μια κύρια χρήση των πλασμιδίων είναι η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών. Το βακτήριο μπορεί να προκληθεί να παράγει μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών από το εισαγόμενο γονίδιο. Αυτός είναι ένας φθηνός και εύκολος τρόπος μαζικής παραγωγής ενός γονιδίου ή της πρωτεΐνης που στη συνέχεια κωδικοποιεί, για παράδειγμα, ινσουλίνης ή ακόμα και αντιβιοτικών.
 • Είναι δυνατόν πλασμίδια διαφορετικών τύπων να συνυπάρχουν σε ένα μόνο κύτταρο. Αρκετά διαφορετικά πλασμίδια έχουν βρεθεί στο E. coli. Ωστόσο, τα σχετικά πλασμίδια είναι συχνά ασύμβατα, με την έννοια ότι μόνο ένα από αυτά επιβιώνει στην κυτταρική σειρά, λόγω της ρύθμισης των ζωτικών λειτουργιών του πλασμιδίου.

Δομή και Σύνθεση

Τα πλασμίδια είναι μικρά μόρια δίκλωνου, ελικοειδούς, μη χρωμοσωμικού DNA. Στα περισσότερα πλασμίδια τα δύο άκρα του μορίου δίκλωνου DNA που αποτελούν τα πλασμίδια συνδέονται ομοιοπολικά μεταξύ τους σχηματίζοντας έναν φυσικό κύκλο. Ορισμένα πλασμίδια, ωστόσο, έχουν γραμμικό DNA. Τα πλασμίδια αναδιπλασιάζονται ανεξάρτητα από το χρωμόσωμα του ξενιστή, αλλά ορισμένα πλασμίδια, που ονομάζονται επισώματα, είναι σε θέση να εισαγάγουν ή να ενσωματωθούν στο χρωμόσωμα του κυττάρου ξενιστή&rsquos όπου η αντιγραφή τους στη συνέχεια ρυθμίζεται από το χρωμόσωμα.

Αν και ορισμένα πλασμίδια μπορούν να μεταδοθούν από το ένα βακτήριο στο άλλο με μετασχηματισμό και με γενικευμένη μεταγωγή, ο πιο κοινός μηχανισμός μεταφοράς πλασμιδίου είναι η σύζευξη. Τα πλασμίδια που μπορούν να μεταδοθούν με επαφή κυττάρου σε κύτταρο ονομάζονται συζευγμένα πλασμίδια. Περιέχουν γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που εμπλέκονται τόσο στη μεταφορά DNA όσο και στο σχηματισμό ζευγών ζευγαρώματος.


Γενικοί τύποι πλασμιδίων

Συζευκτικό και μη συζευκτικό

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ταξινόμησης πλασμιδίων από γενικό σε ειδικό. Ένας τρόπος είναι ομαδοποιώντας τα είτε ως συζυγή είτε ως μη συζυγή. Τα βακτήρια αναπαράγονται με σεξουαλική σύζευξη, η οποία είναι η μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτηριακό κύτταρο σε άλλο, είτε μέσω άμεσης επαφής είτε μέσω γέφυρας μεταξύ των δύο κυττάρων. Ορισμένα πλασμίδια περιέχουν γονίδια που ονομάζονται γονίδια μεταφοράς που διευκολύνουν την έναρξη της σύζευξης. Τα μη συζευγμένα πλασμίδια δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία σύζευξης και μπορούν να μεταφερθούν μόνο μέσω της σεξουαλικής σύζευξης με τη βοήθεια συζευκτικών πλασμιδίων.

Ασυμφωνία

Μια άλλη ταξινόμηση πλασμιδίου είναι κατά ομάδα ασυμβατότητας. Σε ένα βακτήριο, διαφορετικά πλασμίδια μπορούν να συνυπάρχουν μόνο εάν είναι συμβατά μεταξύ τους. Ένα ασύμβατο πλασμίδιο θα αποβληθεί από το βακτηριακό κύτταρο. Τα πλασμίδια είναι ασύμβατα εάν έχουν την ίδια στρατηγική αναπαραγωγής στο κύτταρο, αυτό επιτρέπει στα πλασμίδια να κατοικούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή μέσα σε αυτό χωρίς να παρεμβαίνουν άλλα πλασμίδια.


Σύζευξη και συμβατότητα

Η σύζευξη είναι μια διαδικασία με την οποία το βακτηριακό πλασμίδιο μπορεί να μεταφερθεί από ένα κύτταρο σε άλλο κύτταρο. Τα συζευκτικά πλασμίδια εμπλέκονται στη διαδικασία της σεξουαλικής σύζευξης. Από την άλλη πλευρά, μη συζευγμένα πλασμίδια υπάρχουν επίσης σε βακτηριακά κύτταρα. Τα μη συζευγμένα πλασμίδια στερούνται έναν τύπο γονιδίου που ονομάζεται τρα γονίδιο που εμπλέκεται στη μεταφορά πλασμιδίων με σύζευξη και υπάρχει σε συζευκτικά πλασμίδια. Ένα βακτηριακό κύτταρο μπορεί να έχει διάφορους τύπους πλασμιδίων μεταξύ των οποίων υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι συζευκτικών πλασμιδίων. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία μεταφοράς απαιτούσε τη συμβατότητα των πλασμιδίων που υπάρχουν σε ένα βακτηριακό κύτταρο. Δύο ασύμβατα πλασμίδια δεν θα υπάρχουν μέσα σε ένα κύτταρο ή το ένα θα χαθεί. Ως εκ τούτου, η συμβατότητα των πλασμιδίων παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή φορέων κλωνοποίησης.


Πλασμίδια Γονιμότητας

Όπως πολλά άλλα πλασμίδια, τα πλασμίδια γονιμότητας (πλασμίδιο F) έχουν κυκλική δομή και έχουν μέγεθος περίπου 100 kb.

Μερικά από τα κύρια μέρη του πλασμιδίου F περιλαμβάνουν:

 • Μεταθέσιμο στοιχείο (IS2, 1S3 και Tn1000)
 • Τοποθεσίες αναπαραγωγής (RepFIA, RepFIB και RepFIC)
 • Προέλευση της συζυγιακής μεταφοράς (oirT)
 • Περιοχές προέλευσης αντιγραφής

Το πλασμίδιο F διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή δεδομένου ότι περιέχουν γονίδια που κωδικοποιούν την παραγωγή του σεξουαλικού πυλώνα καθώς και ένζυμα που απαιτούνται για τη σύζευξη. Το πλασμίδιο F περιέχει επίσης γονίδια που εμπλέκονται στη δική τους μεταφορά. Επομένως, κατά τη σύζευξη, ενισχύουν τη δική τους μεταφορά από το ένα κύτταρο στο άλλο.

Ενώ τα κύτταρα που επεξεργάζονται τα πλασμίδια F αναφέρονται ως δότες, εκείνα που δεν έχουν αυτόν τον παράγοντα είναι οι δέκτες. Από την άλλη πλευρά, τα πλασμίδια που ενισχύουν την ικανότητα του κυττάρου ξενιστή να συμπεριφέρεται σαν δότης είναι γνωστά ως παράγοντας μεταφοράς.

Κατά τη σύζευξη, το κύτταρο δότη (βακτήρια) με το σεξ (1-3 pili) συνδέεται με μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη στην εξωτερική μεμβράνη του δέκτη, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία ζευγαρώματος.

Μετά την αρχική δέσμευση, οι πυλώνες αποσύρονται επιτρέποντας έτσι στα δύο κύτταρα να συνδεθούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η μεταφορά του DNA από τον δότη στον δέκτη και κατά συνέπεια η μεταφορά του πλασμιδίου F. Ως αποτέλεσμα, ο λήπτης αποκτά τον παράγοντα F και αποκτά την ικανότητα να παράγει σεξουαλικό πείρο που εμπλέκεται στη σύζευξη.

* Κατά τη σύζευξη, μόνο DNA περνά από τον δότη στον λήπτη. Επομένως, το κυτταρόπλασμα και άλλο κυτταρικό υλικό δεν μεταφέρονται.

* Οι σεξουαλικοί πυλώνες είναι μικροσκοπικές δομές που μοιάζουν με ράβδο που επιτρέπουν στα F-θετικά (κύτταρα που έχουν τον παράγοντα F) βακτηριακά κύτταρα να προσκολληθούν στο F-αρνητικό (κύτταρα χωρίς το pili) θηλυκό για να προωθήσουν τη συζευκτική μεταφορά.


Ποια είναι η διάκριση μεταξύ του πλασμιδίου F' και του πλασμιδίου R; - Βιολογία

ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ລະ ຫວ່າງ F πλασμιδίου ແລະ R πλασμίδιο ແມ່ນ ວ່າ F πλασμιδίου ແມ່ນ DNA εξωχρωμοσωμικά ເຊິ່ງ ມີ ລະ ຫັດ ພັນ ທຸ ກໍາ ສໍາ ລັບ ປັດ ໄຈ ການ ຈະ ເລີນ ພັນ. ໃນ ຂະ ນະ ດຽວ ກັນ, R πλασμίδιο ແມ່ນ DNA εξωχρωμοσωμικά ເຊິ່ງ ມີ ລະ ຫັດ ພັນ ທຸ ກໍາ ສໍາ ລັບ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ.

πλασμίδιο ແມ່ນ DNA ຂະ ໜາດ ນ້ອຍວົງສອງວົງຍີ່ມີີກມີຢນ້ອຍວົງສອງວົງຍີ່ມີີກມີຢຍ. ພວກມັນແມ່ນ εξωχρωμοσωμικό DNA ແລະມີຄວາມສາມາດທນການມີຄວາມສາມາດທນກາງ. ພວກ ມັນ ປະ ຕິ ບັດ ພັນ ທຸ ກໍາ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບ ການ ຈໍາ ລອງ ແລະ ຮັກ ສາ ຕົວ ເອງ. ນອກ ຈາກ ບັນ ຈຸ ພັນ ທຸ ກໍາ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບ ການ ຈໍາ ລອງ ຕົວ ເອງ, πλασμίδια ຍັງ ມີ ອີກ ຫຼາຍໆ ຊະ ນິດ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບ ການ ລະ ຫັດ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ພິ ເສດ ເຊັ່ນ ການ ຕ້ານ ທານ ຕ້ານ ເຊື້ອ, ການ ເຊື່ອມ ໂຊມ ຂອງ μακρομόρια, ຄວາມ ທົນ ທານ ຂອງ ໂລ ຫະ ຫນັກ, ການ ຜະ ລິດ βακτηριοκίνες, ການ ໂອນ ກໍາ ມະ ພັນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງ ເປັນ ມີ ປະ ໂຫຍດ ຕໍ່ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີ πλασμίδια ທີ່ຫລາກຫລາຍ. R πλασμίδια ແລະ F πλασμίδια ແມ່ນສອງຊະນິດໃນນັ້ນ. F πλασμίδιο ແມ່ນ πλασμίδιο ທີ່ ມີ ຄວາມ ສາ ມາດ ໃນ ການ ຜະ ສົມ ຜະ ສານ ແລະ ການ ຜະ ລິດ pili ທາງ ເພດ. R πλασμίδιο ແມ່ນ πλασμίδιο ຕ້ານ ທານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສາ ມາດ ໃນ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ ແລະ ຕົວ ຍັບ ຍັ້ງ ການ ຈະ ເລີນ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເລຍ ບາງ ຊະ ນິດ.

ເນື້ອໃນ

1. ພາບ ລວມ ແລະ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ທີ່ ສໍາ ຄັນ 2. Τι είναι το F πλασμίδιο 3. Ποια είναι η R πλασμίδιο 4. ຄວາມ ຄ້າຍ ຄື ກັນ ລະ ຫວ່າງ F πλασμίδιο ແລະ R πλασμίδιο 5. ການ ປຽບ ທຽບ ຂ້າງ ຄຽງ - F πλασμίδιο vs R πλασμίδιο ໃນ ແບບ ຟອມ μορφή πίνακα 6. Περίληψη

F πλασμίδιο ແມ່ນຫຍັງ?

ສາຍ ພັນ ແບັກ ທີ ເລຍ ບາງ ຊະ ນິດ ມີ πλασμίδια F ນອກ ເຫນືອ ໄປ ຈາກ ໂຄ ໂມ ໂຊມ ຂອງ ພວກ ມັນ. ສາຍພັນເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າສາຍພັນ F +. ພວກ ມັນ ເຮັດ ຫນ້າ ທີ່ ເປັນ ຈຸ ລັງ ບໍ ລິ ຈາກ ຫລື ຊາຍ ໃນ ການ ຕ້ານ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣຍ ເຊິ່ງ ເປັນ ກົນ ໄກ ການ ສືບ ພັນ ທາງ ເພດ ທີ່ ສະ ແດງ ໂດຍ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ເຊິ່ງ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ໃຫ້ ແກ່ ການ ໂອນ ຍ້າຍ ແນວ ນອນ ໃນ ລະ ຫວ່າງ ແບັກ ທີ ເຣຍ. F πλασμίδια ສາ ມາດ ຈໍາ ລອງ ແບບ ອິດ ສະ ຫຼະ ແລະ ບັນ ຈຸ ປັດ ໄຈ ການ ຈະ ເລີນ ພັນ ທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າ gen tra. ສະ ນັ້ນ, DNA εξωχρωμοσωμικό (πλασμίδια) ເຫຼົ່າ ນີ້ ມີ ຊື່ ວ່າ F πλασμίδια ເນື່ອງ ຈາກ ປັດ ໄຈ F ຫຼື ປັດ ໄຈ ການ ຈະ ເລີນ ພັນ. ກໍາ ມະ ພັນ ລະ ຫັດ ປັດ ໄຈ ທາງ ພັນ ທຸ ກໍາ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບ ການ ໂອນ ຖ່າຍ ຫລື ການ ເຊື່ອມ ຕົວ.

ສາຍ ພັນ ແບັກ ທີ ເຣຍ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ πλασμίδια F ຈາກ ສາຍ ພັນ F + ແມ່ນ ຮູ້ ກັນ ວ່າ ສາຍ ພັນ F ຫຼື ສາຍ ພັນ ຂອງ ຜູ້ ຮັບ ຫລື ຜູ້ ຍິງ. ສາຍ ພັນ F + ສາ ມາດ ບໍ ລິ ຈາກ ເອ ກະ ສານ ພັນ ທຸ ກໍາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຫຼື DNA εξωχρωμοσωμικά ໃຫ້ ກັບ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເລຍ ອື່ນ.

ການ ຕ້ານ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣຍ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ຈາກ ການ ຜະ ລິດ pili ທາງ ເພດ ສໍາ ພັນ ໂດຍ ສາຍ ພັນ F + ເພື່ອ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ F. ເພດ ທົດ ລອງ ຊ່ວຍ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ໃຫ້ ເຊນ ການ ສື່ ສານ ແລະ ການ ຕິດ ຕໍ່ ຫ້ອງ ໂດຍ ການ ສ້າງ ທໍ່ ເຊື່ອມ. ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ນີ້ ແມ່ນ ຄວບ ຄຸມ ໂດຍ ເຊື້ອ ສາຍ ປັດ ໄຈ ການ ຈະ ເລີນ ພັນ ທີ່ ເກີດ ມາ ຈາກ ສາຍ ພັນ F +. F + ຈຳ ລອງ F πλασμίδιο ຂອງມັນແລະເຮັດ ສຳ ເນົາມັນນມັນແລະເຮັດ ສຳ ເນົາມັນນເະເຮັດ ສຳ ເນົາມັນນນົສຳ ເນົາມັນນເຈຳ ລອງ F πλασμίδιο. ສຳ ເນົາ F πλασμίδιο ທີ່ໂອນໄປ Στέλεχος F ຜ່ານທໍ່ເຊື່ອມ. ເມື່ອໃດທີ່ມັນໂອນ, ທໍ່ການເຊື່ອມຕົົທໍ່ການເຊື່ອມຕົົນັນໂອນດທີ່ມັນໂອນ. ສາຍຜູ້ຮັບຈະກາຍເປັນ F +. ໃນ ລະ ຫວ່າງ ການ ປະ ສົມ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເລຍ, ພຽງ ແຕ່ F πλασμιδίου ຖືກ ໂອນ ຈາກ ສາຍ ພັນ F + ໄປ F-στέλεχος ໂດຍ ບໍ່ ຕ້ອງ ໂອນ ໂຄ ໂມ ໂຊມ ແບັກ ທີ ເຣຍ.

R Plasmid ແມ່ນຫຍັງ?

R πλασμίδιο ຫຼື ພູມ ຕ້ານ ທານ πλασμιδιακό DNA ແມ່ນ ທີ່ ມີ ໂຄ ໂມ ໂຊມ ພິ ເສດ ຂອງ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ທີ່ ມີ ລະ ຫັດ ພັນ ທຸ ກໍາ ສໍາ ລັບ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ. ເພາະ ສະ ນັ້ນ, πλασμίδια R ທີ່ ມີ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ. ນັກ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ຍີ່ ປຸ່ນ ໄດ້ ພົບ ເຫັນ πλασμίδια R ຖືກ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ໃນ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ Shigella ກ່ອນ. R πλασμίδια ແມ່ນ ເປັນ ທີ່ ຮູ້ ຈັກ ເປັນ ປັດ ໃຈ R ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ເຖິງ ລັກ ສະ ນະ ຂອງ πλασμίδια. ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ, πλασμίδια R ມີ ຫລາຍ ພັນ ທຸ ກໍາ ທີ່ ຕ້ານ ທານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ. ເວົ້າ ອີກ ຢ່າງ ຫນຶ່ງ, ລະ ຫັດ ປັດ ໄຈ R ດຽວ ສໍາ ລັບ ເຊື້ອ ພັນ ທີ່ ຕ້ານ ທານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ ຫຼາຍ ກວ່າ, ບາງ ຄັ້ງ ມີ ເຖິງ 8 ໂຕ ຕ້ານ ເຊື້ອ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ.

ພູມ ຕ້ານ ທານ ຂອງ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ ຫຼື πλασμίδια R ສາ ມາດ ແຜ່ ລາມ ຈາກ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣຍ ຫນຶ່ງ ໄປ ສູ່ ອີກ ເຊື້ອ ຫນຶ່ງ ແລະ ແຜ່ ລາມ ຜ່ານ ເຊື້ອ ສາຍ ແລະ ຄອບ ຄົວ. ມັນ ເກີດ ຂື້ນ ໃນ F πλασμίδια ຜ່ານ ການ ຕ້ານ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣຍ ວິ ທີ ຂອງ ການ ສືບ ພັນ ທາງ ເພດ ທີ່ ເຫັນ ໃນ ແບັກ ທີ ເຣຍ. ໃນ ລະ ຫວ່າງ ການ ຕ້ານ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ, R ປັດ ໄຈ ທີ່ ມີ F πλασμιδίου ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ອື່ນ ແລະ ການ ໂອນ ຍ້າຍ R ປັດ ໄຈ ລະ ຫວ່າງ ສອງ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ໂດຍ ຜ່ານ ການ ທົດ ລອງ ທາງ ເພດ. ແລະ, ນີ້ ແມ່ນ ວິ ທີ ທົ່ວ ໄປ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ການ ແຜ່ ກະ ຈາຍ ແລະ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ ໃນ ແບັກ ທີ ເຣຍ.

F Plasmid ແລະ R Plasmid ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນແນວໃດ?

 • F πλασμίδιο ແລະ πλασμίδιο R ແມ່ນສອງ πλασμίδια. ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ແມ່ນ ຈຸ ລິນ ຊີ ທີ່ ບັນ ຈຸ πλασμίδια ເຫຼົ່າ ນີ້. πλασμίδια ຫຼາຍມີທັງປັດໄຈ F ແລະ R ປັດກັນ. ພວກມັນແມ່ນ DNA ພິເສດ. ທັງສອງປະເພດແມ່ນໂມເລກຸນ DNA ປິດ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍ DNA ທີ່ມີສອງແຖວ. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ, ພວກ ມັນ ມີ ພັນ ທຸ ກໍາ ທີ່ ສະ ຫນອງ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ທີ່ ເປັນ ປະ ໂຫຍດ ຕໍ່ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ. πλασμίδια ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດແບບຕົວເອງໄດ້. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ, ພວກ ມັນ ສາ ມາດ ແຜ່ ເຊື້ອ ຈາກ ແບັກ ທີ ເຣຍ ຫນຶ່ງ ໄປ ສູ່ ອີກ ເຊື້ອ ສາຍ ຫນຶ່ງ ແລະ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ໂອນ ກໍາ ມະ ພັນ ທາງ ນອນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ F Plasmid ແລະ R Plasmid ແມ່ນຫຍຍ?

F πλασμίδιο ແມ່ນ πλασμίδιο ທີ່ ປະ ກອບ ດ້ວຍ ປັດ ໃຈ ການ ຈະ ເລີນ ພັນ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບ ການ ມີ ເພດ ສໍາ ພັນ ແລະ ການ ສ້າງ ເຊວ ເພດ ສໍາ ພັນ. ໃນ ຂະ ນະ ດຽວ ກັນ R Πλασμίδιο ແມ່ນ πλασμίδιο ທີ່ ບັນ ຈຸ ມີ ພັນ ທຸ ກໍາ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນງທີີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນງທີ່ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ນົ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, πλασμίδια F ແມ່ນມີຄວາມກາມກກາມນັ້ນ F ແມ່ນມີຄວາມກາະມກາມນັ້ນນກວ່ານັ້ນ. ໃນ ທາງ ກົງ ກັນ ຂ້າມ, πλασμίδια R ທົ່ວ ໄປ ແມ່ນ ບໍ່ ສາ ມາດ ຜະ ລິດ pili ທາງ ເພດ ໄດ້. ເພາະ ສະ ນັ້ນ, ນີ້ ແມ່ນ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ອີກ ຢ່າງ ຫນຶ່ງ ລະ ຫວ່າງ F πλασμιδίου ແລະ πλασμίδιο R.

ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ, ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ລະ ຫວ່າງ F πλασμιδίου ແລະ R πλασμίδιο ແມ່ນ ໄພ ຂົ່ມ ຂູ່ ທີ່ ພວກ ມັນ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ. ນັ້ນ ແມ່ນ ການ ແຜ່ ລະ ບາດ ຂອງ F πλασμιδίου ບໍ່ ເປັນ ໄພ ຂົ່ມ ຂູ່ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ເວັ້ນ ເສຍ ແຕ່ ວ່າ ມັນ ມີ ປັດ ໄຈ R, ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ການ ແຜ່ ກະ ຈາຍ ຂອງ R πλασμίδιο ແມ່ນ ໄພ ຂົ່ມ ຂູ່ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ມັນ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ຄວາມ ຕ້ານ ທານ ຕໍ່ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ ໃນ ປະ ຊາ ກອນ ແບັກ ທີ ເລຍ.

ສະຫຼຸບລວມ - F Plasmid vs R Plasmid

F πλασμίδιο ແມ່ນ πλασμίδιο ທີ່ ເອົາ ປັດ ໃຈ ການ ຈະ ເລີນ ພັນ ທີ່ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ການ ໂອນ ວັດ ຖຸ ພັນ ທຸ ກໍາ ຈາກ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣຍ ຫນຶ່ງ ໄປ ສູ່ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ອື່ນ ຜ່ານ ການ ເຊື່ອມ ຕົວ ເຂົ້າ ກັນ. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ, πλασμίδια F ແມ່ນ επισώματα ທີ່ ສາ ມາດ ລວມ DNA ຂອງ ມັນ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ໂຄ ໂມ ໂຊມ ຂອງ ແບັກ ທີ ເຣຍ ອີກ. ໃນ ຂະ ນະ ທີ່, R πλασμίδιο ແມ່ນ πλασμίδιο ທີ່ ມີ ປັດ ໃຈ ຕ້ານ ທານ ເຊິ່ງ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ ຫຼື ຕົວ ຍັບ ຍັ້ງ ການ ຈະ ເລີນ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ແບັກ ທີ ເລຍ. πλασμίδια ຫຼາຍມີທັງປັດໄຈ F ແລະ R ປັດໄຈ. ການ ແຜ່ ກະ ຈາຍ ຂອງ R πλασμίδια ແມ່ນ ໄພ ຂົ່ມ ຂູ່ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ກ ່ ວາ ການ ແຜ່ ກະ ຈາຍ ຂອງ F πλασμίδια ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ເຊື້ອ ແບັກ ທີ ເຣັຍ ໄດ້ ຮັບ ການ ຕໍ່ ຕ້ານ ກັບ ການ ປິ່ນ ປົວ ດ້ວຍ ຢາ ຕ້ານ ເຊື້ອ. ສະນັ້ນ, ນີ້ສະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫະຫຼມແຕກຕ່າງລະຫວວ.

ເອກະສານອ້າງອີງ:

1. " ປັດໄຈ R-." Wikipedia, ມູນນິທິວິກິພີເດຍ, 28 Ιουνίου 2019, 2. “ Πλασμίδια ແບັກທີເຣຍ: ຄຳ ນິຍາມ, ໜ້າ ທີ່ແລະນຍລົົ." Study.com, Study.com, ມີຢູ່ທີ່ນີ້.

ມາລະຍາດຮູບພາບ:

1. «Σύζευξη» ໂດຍ αδενοσίνη - ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ເອງ (CC BY-SA 3.0) ຜ່ານ Commons Wikimedia 2. «PBR322» ໂດຍ Ayacop (+ Yikrazuul) - ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ເອງ (ໂດ ເມນ ສາ ທາ ລະ ນະ) ຜ່ານ Commons Wikimedia


R-παράγοντας

Συντελεστής μεταφοράς αντίστασης (συντομεύεται ως παράγοντας R ή RTF) είναι ένα παλιό όνομα για ένα πλασμίδιο που κωδικοποιεί την αντίσταση στα αντιβιοτικά. Ο παράγοντας R αποδείχθηκε για πρώτη φορά σε Shigella το 1959 από Ιάπωνες επιστήμονες. [1] Συχνά, οι παράγοντες R κωδικοποιούν περισσότερους από έναν παράγοντες αντοχής στα αντιβιοτικά: γονίδια που κωδικοποιούν αντίσταση σε άσχετα αντιβιοτικά μπορούν να μεταφερθούν σε έναν μόνο παράγοντα R, μερικές φορές έως και 8 διαφορετικές αντιστάσεις. Πολλοί R-παράγοντες μπορούν να περάσουν από το ένα βακτήριο στο άλλο μέσω της βακτηριακής σύζευξης και είναι ένα κοινό μέσο με το οποίο η αντίσταση στα αντιβιοτικά εξαπλώνεται μεταξύ των βακτηριακών ειδών, γενών και ακόμη και οικογενειών. [2] Για παράδειγμα, το RP1, ένα πλασμίδιο που κωδικοποιεί την αντίσταση στην αμπικιλλίνη, την τετρακυκλίνη και την καναμυκίνη προέρχεται από ένα είδος Ψευδομονάς, από την οικογένεια Pseudomonadaceae, αλλά μπορεί να διατηρηθεί και σε βακτήρια που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacteriaceae, όπως π.χ. Escherichia coli. [3]

Τα βακτήρια που περιέχουν παράγοντες F (που λέγονται "F+") έχουν την ικανότητα οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων και μπορούν να δημιουργήσουν ένα σεξ, το οποίο αναδύεται από το βακτήριο δότη και παγιδεύει το βακτήριο λήπτη, το προσελκύει και τελικά προκαλεί το σχηματισμό ενός γέφυρα ζευγαρώματος, που συγχωνεύει τα κυτταροπλάσματα δύο βακτηρίων μέσω ενός ελεγχόμενου πόρου. Αυτός ο πόρος επιτρέπει τη μεταφορά γενετικού υλικού, όπως ένα πλασμίδιο. Η σύζευξη επιτρέπει σε δύο βακτήρια, όχι απαραίτητα από το ίδιο είδος, να μεταφέρουν γενετικό υλικό με έναν τρόπο. [4] Δεδομένου ότι πολλοί παράγοντες R περιέχουν πλασμίδια F, η αντοχή στα αντιβιοτικά μπορεί εύκολα να εξαπλωθεί σε έναν πληθυσμό βακτηρίων. Επίσης, οι παράγοντες R μπορούν να προσληφθούν από «αντλίες DNA» στις μεμβράνες τους μέσω μετασχηματισμού ή σπανιότερα μέσω μεταγωγής μέσω ιού ή μέσω βακτηριοφάγου, αν και η σύζευξη είναι το πιο κοινό μέσο εξάπλωσης της αντοχής στα αντιβιοτικά. Περιέχουν το γονίδιο που ονομάζεται RTF (Resistance transfer factor).

 1. ^ Macuch P, Seckarova Α, Parrakova Ε, Krcmery V, Vymola F (1967). «Μεταφορά αντοχής στην τετρακυκλίνη από Escherichia coli σε άλλους Enterobacteriaceae in vitro". Zeitschrift für Allgemeine Mikrobiologie. 7 (2): 159–62. doi:10.1002/jobm.19670070212. PMID4876865.
 2. ^
 3. Ινστιτούτο Ιατρικής (ΗΠΑ) Φόρουμ για τις Μικροβιακές Απειλές (2010). «Επισκόπηση εργαστηρίου: AMR Genes». Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά: Επιπτώσεις για την παγκόσμια υγεία και νέες στρατηγικές παρέμβασης: Σύνοψη εργαστηρίου. Τύπος Εθνικών Ακαδημιών. doi: 10.17226/12925. ISBN978-0-309-18534-9. PMID21595116. NBK54257/. Η συντριπτική πλειονότητα των γονιδίων μικροβιακής αντοχής βρίσκονται σε κινητά γενετικά στοιχεία, όπως αλληλουχίες εισαγωγής, ιντεγκόνια, τρανσποζόνια και πλασμίδια. Τα βακτήρια αποκτούν εύκολα αυτά τα γενετικά στοιχεία από το περιβάλλον, τα ανταλλάσσουν μέσω σύζευξης και τα λαμβάνουν μέσω μόλυνσης από βακτηριακούς ιούς (βακτηριοφάγους ή φάγους).
 4. ^
 5. Saunders, J. R. Grinsted, J. (Νοέμβριος 1972). "Ιδιότητες του RP4, ένας παράγοντας R που προήλθε από Pseudomonas aeruginosa S8". Journal of Bacteriology. 112 (2): 690–6. PMC251476. PMID4628745.
 6. ^
 7. «Δομή Προκαρυωτικών Κυττάρων: Πίλι». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2016-12-07. Ανακτήθηκε 2017-01-19 .

Αυτό το άρθρο μοριακής βιολογίας είναι στέλεχος. Μπορείτε να βοηθήσετε τη Wikipedia επεκτείνοντάς την.


Για την κατασκευή του πλασμιδικού DNA, στην αρχή, το DNA που μας ενδιαφέρει απομονώνεται από το γονιδίωμα.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο περιοριστικής πέψης που ακολουθείται από την ενίσχυση PCR, παράγονται πολλαπλά αντίγραφα του γονιδίου που ενδιαφέρει.

Τώρα το πλασμιδικό DNA χωνεύεται χρησιμοποιώντας το ένζυμο περιοριστικής ενδονουκλεάσης που δημιουργεί τα ίδια κολλώδη άκρα όπως το γονίδιο που μας ενδιαφέρει.

Μόλις ολοκληρωθεί, μαζί με το γονίδιο ενδιαφέροντος, η θέση προαγωγέα (για την εκτέλεση αντιγραφής) εισάγεται στο πλασμίδιο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο απολίνωσης.

Ένζυμο λιγάση που χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των άκρων του πλασμιδικού DNA και την ένθεση (Ligase).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής πλασμιδίου, το πλασμιδικό DNA ενισχύεται ή μπορεί να εισαχθεί απευθείας στον βακτηριακό ξενιστή.

Σε γενικές γραμμές, το E.coli χρησιμοποιείται για τα πειράματα μετασχηματισμού.

Το τεχνητό πλασμίδιο που περιέχει βακτήρια αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας την τυπική διαδικασία καλλιέργειας.

Μόλις καλλιεργηθεί η επαρκής ποσότητα βακτηριακών αποικιών, το πλασμιδικό DNA απομονώνεται.

Τώρα το πλασμιδικό DNA εισάγεται στον πληθυσμό των κυττάρων-στόχων στον οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε το γονίδιο που μας ενδιαφέρει.

(Ή μπορούμε να εξαγάγουμε τη θεραπευτική πρωτεΐνη από αυτήν.)

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες μέθοδοι για τη μεταφορά γονιδίων.

Η ηλεκτροφόρηση, η υπερήχηση, η γονιδιακή μεταφορά με τη μεσολάβηση λιποσωμάτων και η γονιδιακή μεταφορά με τη μεσολάβηση ιικού φορέα είναι μερικές από αυτές.

Μετά την εισαγωγή, το πλασμιδικό DNA ενσωματώθηκε στο γονιδίωμά μας και αναδιπλασιάστηκε φυσικά.

Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα της χρήσης του πλασμιδικού DNA σε πειράματα μεταφοράς γονιδίων και γονιδιακής θεραπείας.

Η γραφική απεικόνιση της όλης διαδικασίας γονιδιακής μεταφοράς ή παραγωγής μιας θεραπευτικής πρωτεΐνης.


Ενότητα Βιολογίας 4

2. Εισαγωγή ανθρώπινου DNA σε πλασμίδια
(D)igest (M)ix (F)form
-Το βακτηριακό πλασμίδιο και το cDNA του γονιδίου της ινσουλίνης πέπτονται με το ίδιο ένζυμο περιορισμού- για να παραχθούν συμπληρωματικά κολλώδη άκρα
Το ένζυμο περιορισμού κόβει το πλασμιδικό DNA στη μοναδική του θέση περιορισμού, διαταράσσοντας το γονίδιο lac Z
- το cDNA του γονιδίου της ινσουλίνης και τα πλασμίδια που έχουν υποστεί πέψη αναμειγνύονται για να επιτρέψουν στα κολλώδη άκρα του DNA και από τις δύο πηγές να ανόπτονται με συμπληρωματικό ζευγάρωμα βάσεων
-Μείγμα επωάστηκε με DNA λιγάση
Οι ανοπτημένες κλώνοι συνδέονται ομοιοπολικά με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς, σχηματίζοντας ανασυνδυασμένο πλασμίδιο.
Το μείγμα απολίνωσης θα περιέχει 3 κύριους τύπους μορίων DNA: επανασυνδυασμένα πλασμίδια, επανασυνδυασμένα θραύσματα cDNA και ανασυνδυασμένο πλασμίδιο

3. Μεταμόρφωση
- Τα κύτταρα υποβάλλονται σε ηλεκτροδιάτρηση, με αποτέλεσμα οι πόροι να εμφανίζονται παροδικά στις κυτταρικές μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων, καθιστώντας τη μεμβράνη διαπερατή από το DNA και επιτρέποντας στα μόρια του DNA να εισέλθουν στα κύτταρα. (ανατρέξτε στην εικ. 9 στη σελ. 11)

4. Επιλογή και Κλωνοποίηση μετασχηματισμένων κυττάρων με ανασυνδυασμένα πλασμίδια
-Τα μετασχηματισμένα κύτταρα τοποθετούνται σε πλάκες θρεπτικού άγαρ που περιέχουν την αμπικιλλίνη και το X-gal και επωάζονται στους 37°C
-Μόνο βακτήρια που μετασχηματίζονται με το πλασμίδιο (επαναανόπτηση και ανασυνδυασμένη) θα αναπτυχθούν για να σχηματίσουν μια αποικία καθώς έχουν το γονίδιο amp^R που προσδίδει αντίσταση στην αμπλικιλίνη
-Κατά τον σχηματισμό του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου, η εισαγωγή του cDNA στο πλασμίδιο εντός του lac Z διέκοψε το γονίδιο lac Z
ως εκ τούτου το ένζυμο β-γαλακτοσιδάση δεν παράγεται
και το X-gal δεν έχει υδρολυθεί
Έτσι, η βακτηριακή αποικία που φέρει ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα εμφανίζεται λευκό, επομένως επιλέγονται επειδή περιέχουν ανασυνδυασμένο πλασμίδιο με cDNA για το γονίδιο ινσουλίνης
-Βακτηριακές αποικίες που φέρουν επαναδιανοιγμένο πλασμίδιο θα συνθέσουν β-γαλακτοσιδάση η οποία θα υδρολύσει το X-gal για να παράγει μπλε χρωστική
-Καθώς πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια, τα πλασμίδια μέσα στα βακτήρια θα πολλαπλασιάζονται επίσης

5. Ταυτοποίηση βακτηριακών αποικιών που φέρουν γονίδιο ενδιαφέροντος με Gene Probes
-Οι λευκές αποικίες που περιέχουν ανασυνδυασμένα πλασμίδια αναγνωρίζονται και αναπτύσσονται σε πλάκα άγαρ και στη συνέχεια μεταφέρονται σε φίλτρο
-Το DNA στη συνέχεια μετουσιώνεται με χημικές ουσίες για να διαχωριστούν οι δύο κλώνοι
- στο φίλτρο προστίθεται ραδιενεργός ανιχνευτής DNA που είναι ssDNA συμπληρωματικός σε ένα τμήμα του γονιδίου που μας ενδιαφέρει. Θα ανόπτεται στο γονίδιο ενδιαφέροντος με δεσμούς Η
- Οι μαύρες κηλίδες που σχηματίστηκαν στο φιλμ κατά τη διάρκεια της ΑΥΤΟΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ δείχνουν τις θέσεις όπου ο ανιχνευτής έχει συνδεθεί με το γονίδιο ενδιαφέροντος
-Με βάση τη θέση των μαύρων κηλίδων, μπορούμε να πάμε στην αρχική κύρια πλάκα για να επιλέξουμε τις αποικίες για τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι το γονίδιο ενδιαφέροντος έχει εισαχθεί στο πλασμίδιο.

(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΤΩΝ: χρήση 2 γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά (αμπλικιλίνη και Tet^R όπου η θέση περιορισμού βρίσκεται εντός Tet^R)
(πρέπει να ανατρέξετε στη σελίδα 14!)


Πλασμίδιο - Ορισμός, Δομή, Ιδιότητες, Αντιγραφή, Αριθμός Αντιγράφου, Τύποι, Λειτουργίες και εφαρμογές

Το πλασμίδιο είναι ένα σύντομο, φυσικά απαντώμενο επιπλέον χρωμοσωμικό, συνήθως κυκλικά, δίκλωνο DNA μόριο που αντιγράφεται, αυτόνομα και οδηγεί μια ανεξάρτητη ύπαρξη σε Βακτηριακό κύτταρο.

Ο όρος Plasmid πρωτοδόθηκε από Τζόσουα Λέντερμπεργκ το 1952.

Ιδιότητες του πλασμιδίου:

• Το πλασμίδιο βρίσκεται φυσικά στο κυτταρόπλασμα, χωριστά από το κύριο βακτηριακό χρωμόσωμα και είναι πολύ μικρότερης σύγκρισης.

• Τα πλασμίδια είναι κυρίως κυκλικά υπερτυλιγμένο αρνητικά, δίκλωνο μόριο DNA. Αλλά γραμμικά πλασμίδια αναφέρονται επίσης σε γένη στρεπτομύκητες και Μπορέλια. Επίσης τα πλασμίδια RNA είναι σπάνια αλλά αναφέρονται σε λίγα φυτά, μύκητες και ζώα.

• Τα πλασμίδια είναι κανονικά μέσα Μέγεθος φάσμα 1kb έως 250 kb που είναι μικρότερο πολύ μικρότερο από το Βακτηριακό χρωμόσωμα.
• Τα πλασμίδια θεωρούνται ως αντίγραφο. Αναπαράγονται ανεξάρτητα και κωδικοποιούν για τη δική τους μεταφορά (δηλαδή υπάρχει ο ιστότοπος Ori).
Τα μικρότερα πλασμίδια χρησιμοποιούν μηχανήματα αντιγραφής DNA κυττάρου ξενιστή.
Μεγαλύτερο γονίδιο μεταφοράς πλασμιδίου για ειδικά ένζυμα ειδικά για αντιγραφή πλασμιδίου.

• Μερικά ονομάζονται ερωτηματικά πλασμίδια επισώματα. Επίσης μπορεί να αναπαραχθεί με την εισαγωγή τους σε βακτηριακό χρωμόσωμα και μπορεί να διατηρηθεί σταθερά σε αυτή τη μορφή μέσω πολυάριθμων κυτταρικών διαιρέσεων, αλλά δείχνουν ανεξάρτητη ύπαρξη σε κάποιο στάδιο.

Αντιγραφή αριθμού : Ο αριθμός των πλασμιδίων σε ένα μεμονωμένο βακτηριακό κύτταρο μπορεί πολύ (1-100 ή περισσότερα) να δηλώνεται με αριθμό αντιγράφου.

• Τα πλασμίδια δεν είναι απαραίτητα για τη βιωσιμότητα των βακτηριακών κυττάρων. αλλά τα γονίδια που μεταφέρονται από τα πλασμίδια συνήθως κωδικοποιούν χαρακτηριστικά ευεργετικά για τα βακτήρια. π.χ. Αντοχή στα αντιβιοτικά, αντοχή σε βαρέα μέταλλα, Μολυσματικούς παράγοντες, καθήλωση N2.

• Τα πλασμίδια παρέχουν έναν μηχανισμό της οριζόντια μεταφορά γονιδίων μέσω σύζευξης, μεταγωγής και μετασχηματισμού
Παραδείγματα πλασμιδίων : Puc 8 (E.cli), R-1, R-6, Col E1 (E.coli), Τολ (Pseudomonas putida).

Γενική δομή του πλασμιδίου:

Τα δομικά στοιχεία των βακτηριακών πλασμιδίων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος και τη λειτουργία τους. Το πλασμίδιο έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Δομή του πλασμιδίου

1. Προέλευση αντιγραφής : DNA sequence which encode initiation of plasmid replication by recruiting bacterial transcription machinary for replication enzymes & proteins.

2. Antibiotic resistance gene : these genes provide a survival advantage to the bacterial host thet allows for selection of plasmid containing bacteria.

3. Multiple cloning site : Short segment containing a several restriction enzyme sites enabling easy insertion of foreign DNA.

4. Promoter region : It drives the transcription of the foreign insert.

5. Selectable marker : It is used to select for cells that has successfully taken up plasmid for the purpose of expression of inserted DNA.

6. Primer binding site : It is used as an initiation point for PCR amplification or sequencing of the plasmid.

Types of Plasmid (based on function) -

A. Fertility or F-plasmid :

B. Resistance or R-plasmid:

C. Col plasmid :

D. Metabolic/Degradative Plasmid :

E. Virulence Plasmid :

F. Suicide plasmid :

Types of plasmid based on their ability to transfer to another bacteria -

B. Non-conjugative plasmid -
This plasmid incapable of initiating conjugation, hence can only be transferred with the help of conjugative plasmid (tra-, mob-) under some circumstances.
Π.χ. many R plasmid, most Col plasmid.

C. Mobilisable plasmid :
This is an intermediate class of plasmid carry only a subset of genes (mob+) required for transfer.
They parasitize another plasmid, transferring at high frequency in presence of conjugative plasmid
(tra+, mob+).

Plasmid replication :

Plasmid are replicate autonomously and it also contain origin of replication site. There are two models are proposed for plasmid replication -
1) Theta θ model :
2) Rolling circle model :

1). Theta θ model :

Theta model replication of plasmid

2). Rolling circle model :

Host range :

Copy Number :

Copy number refers to the number of plasmid molecules of an individual.
Plasmid that are normally found in a single bacterial cell.
Plasmids are Classifying into two types based on copy no.
1). Stringent Plasmid :
- It is a large plasmid molecule.
- have low copy no. It present 1 to 2 per cell.
2). Relaxed plasmid :
- This plasmids are very small.
- have high copy no. 50 or more per cell.

Regulation of copy number :

Copy number is regulated by negative regulatory mechanisms and adjusting rate of plasmid replication.

1, by antisense RNA counter transcribes RNA,- plasmid replication is controlled by regulating the amount of available primer for replication.

2, Regulation by binding of replication proteins to introns (18-22 bp repeated units). Regulating amount of replication machinary available.

3, Regulation by ct RNA and protein, counter transcribed RNA limits the function of essential replication protein.

Plasmid incompatibility :

Incompatibility is defined as inability of two closely related plasmids to co-exist stably in the same host cell.
Several different kinds of plasmids may be found in a single cell, including more than one different conjugative plasmid.
To be able to coexist in the same cell, different plasmids must be compatible.
Different types of plasmids can therefore be assigned to different incompatibility groups, on the basis of whether or not they can coexist.

Incompatibility group : two plasmids that can not coexist in the same bacterial cell belong to a incompatibility group.

Why plasmids are incompatible ?

Partitioning :

It is active process that ensure that after cell division each daughter cell gets at least one copy of plasmid.
- Relaxed plasmid each daughter cell after division may get a copy by random diffusion or segregation.
- Stringent Plasmid most likely one daughter cell not received plasmid during segregation.

Par ABS system :- it is a broadly conserved molecular mechanisms for plasmid partitioning and chromosome segregation in bacteria.

Par ABS has 3 elements -
Par A - ATPas
Par B - DNA binding protein
Both are found on same operon.
Par S - cis acting sequence, located within or adjacent to this operon.

Confirmation of Plasmids :

Functions/Uses of plasmid (in genetic engineering) :

Advantages of using plasmid in genetic engineering :

Plasmid in eukaryotes :

- circular plasmid which is 6.3 kbcircular found in most Saccharomyces cerevisiae ένταση.
- 50-100 copies per haploid genome of yeast.
- This is the mostly studied eukaryotic plasmid.


Δες το βίντεο: What is a Plasmid? - Plasmids 101 (Φεβρουάριος 2023).